logo

image

Vi kan projektledning

Vi erbjuder professionella tjänster inom förstudie och projektledning. Med mångårig erfarenhet från såväl nationella som internationella verksamheter i spridda branscher kan vi möta de flesta behoven.

Tjänsteutbud

  • Projektledning
  • ITIL linjeroller och införandestöd
  • IT-infrastruktur specialistroller

Affärsidé

Clearness hjälper företag och organisationer att på ett effektivt och affärsmässigt sätt genomföra förändring inom IT-infrastruktur.

image

Vi kan IT-infrastruktur

Vi har stor erfarenhet av projekt inom IT-infrastruktur och besitter specialistkompetens inom vissa nischer.

Sales team at work

Interimschef

Ansvarig för applikationsdrift med 20-talet medarbetare under en period av 15 månader när en verksamhetsgren monteras ned hos ett statligt verk
Viele Vorhängeschlösser

IT-säkerhetshöjande åtgärder

Miljöanalys och rekommendation till IT-säkerhetshöjande åtgärder hos en svensk myndighet med samhällskritisk funktion.
Round eggplants

Tunna klienter

Införance av en Citrix-baserad lösning för tunna klienter hos ett internationellt telekombolag med 60.000 användare.
Lupe, Vergrößerungsglas, Lesehilfe freigestellt

Analys av IT-organisation

Uppdragsgivarens IT-organisation klarar inte av att leverera enligt verksamhetens önskemål. En analys genomförs och slutsatser och rekommendationer presenteras i en rapport.
Business Kreditkarte

Komplex outsourcing

Transitionsprojektledning för komplex outsourcing med specifika säkerhetskrav hos ett ledande företag inom finansbranschen.
two hands passing a relay baton

Verksamhetsövergång offentlig sektor

Överföring av en samhällskritisk tjänsteleverans internt inom en av Sveriges större myndigheter.
Business woman typing on keyboard

Ny projektmodell

Uppdragsgivaren har behov av en projektstyrningsmetodik för kundriktade projekt. Uppdraget omfattar utveckling av ny projektmodell samt utbildning av 100-talet projektledare.
Jakriborg, Sweden 28

Microsoft kommundesign

Införande av Microsoft kommundesign hos en mellanstor svensk kommun i syfte att modernisera och effektivisera IT-
plattformen.

En bättre värld

Clearness stödjer organisationer som vi anser bidrar till en bättre värld. Rädda Barnen jobbar för barns rättigheter både i Sverige och resten av världen.

Vårt uppdrag

Clearness klargör era behov, rekommenderar alternativa lösningar samt planerar och genomför önskade förändringar.

Business handshake

Pålitlighet

" Vi tar ansvar för våra löften och handlingar och förväntar oss att andra gör detsamma. "
Microphone inside mind

Era synpunkter är viktiga

" Vi har ett öppet sinne och välkomnar era åsikter. Vi tror på ett öppet arbetsklimat där rak kommunikation och feedback är en viktig del. "
Law scales, judge gavel on table. Symbol of justice

Ärlighet varar längst

" Ärlighet väger tyngst. Allt annat motbevisas i det långa loppet. "
Happy Irish dancers showing thumbs up sign

Omtanke

" Behandla andra som du själv vill bli behandlad "
Green Business Team in Nature

Ovärderliga byggstenar

" Människor utgör kulturen, värderingarna och kunskapen "

Företagskultur

På Clearness anser vi att man ska vara positivt, omtänksam och ärlig. Man ska behandla andra människor med respekt och betänka att situationer betraktas ur olika perspektiv.

Att vara öppen för synpunkter och sträva efter förbättring är viktigt för oss. Vi tar ansvar för våra handlingar och förväntar oss att andra göra likadant.

Vår strävan är att andra inte bara ser på oss som pålitliga och kompetenta konsulter - utan också som goda människor.

Ett axplock av våra erfarenheter

På Clearness har vi mångårig erfarenhet av projektledning och specialistroller inom IT-infrastruktur. Erfarenhet byggs på lärdomar från både misstag och framgångar - vi delar gärna med oss av dessa.
Här kan du läsa om några av de erfarenheter våra konsulter har. Du välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller tror att vi kan hjälpa dig.

Analys av IT-organisation

Uppdragsgivaren, en svensk tillverkande industri, upplever sig själva ha en IT-organisation som inte klarar av att leverera enligt verksamhetens önskemål. En analys genomförs av IT-organisationen inkluderande verktyg och processer. Resultatet – en rapport med kartläggning av nuläge, beskrivning av arbetsmetod samt slutsats och rekommendationer till förändringar.

IT-säkerhetshöjande åtgärder

Miljöanalys och rekommendation till IT-säkerhetshöjande åtgärder hos en svensk myndighet med samhällskritisk funktion. Uppdraget syftar till att höja säkerheten grundat i krav från BITS och LIS. Uppdraget omfattar bl.a. katalogtjänst, filstrukturer, utvalda IT-system och namnstandarder.

Införande av Microsoft kommundesign

Införande av Microsoft kommundesign (MSKD). Kunden, en medelstor svensk kommun, har en delad hantering av skolmiljö och administrativ miljö. Uppdraget resulterar i ett införande av ISA server, SCCM och migrering av skolans Novell-plattform till Microsoft.

Tunna klienter

Kunden har ett behov av att förenkla sin applikationshantering och efter förstudie faller valet på tunna klienter levererade via Citrix.
Utveckling och implementation av lösning för 60.000 användare spridda över USA följer.

image

Kontakta oss

Pontus Norlin, VD
pontus.norlin@clearness.se
m. 070-8517670

image